Baudžiamosios teisės advokatai – konsultacijos ir atstovavimas ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose.

 • Ikiteisminis tyrimas – pirmoji baudžiamojo proceso stadija, kuri pradedama, paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, ir kurios metu siekiama nustatyti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes.

  • Konsultuojame visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais (baudžiamosios teisės advokatai).
  • Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus baudžiamosiose bylose.
  • Teikiame teisinę gynybą įtariamiesiems bei kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, giname jų teises bei teisėtus interesus visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose (ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, teismuose).
  • Rengiame įvairius procesinius dokumentus – pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, skundus dėl baudžiamojo proceso kodekse numatytų įtariamojo, kaltinamojo, teisiamojo, nuteistojo, nukentėjusio, civilinio ieškovo ar atsakovo teisių pažeidimo, dokumentus privataus kaltinimo bylose, civilinius ieškinius, susitarimus dėl žalos atlyginimo, apeliacinius, kasacinius skundus ir t.t.
  • Baudžiamosios teisės advokatai.

Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su advokatu  Linu Žalnieriūnu .