Žyminis mokestis gali būti atidėtas dėl COVID-19 pandemijos

Dalinamės aktualia informacija iš savo praktikos.

Veikdami klientų interesais, kai juridinis ar fizinis asmuo dėl COVID-19 pandemijos būna patyręs finansinių sunkumų ir tai jam trukdo sumokėti žyminį mokestį, – tai prašome teismo kliento naudai atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Žyminio mokesčio atidėjimas reiškia, kad teismas leidžia pateikiant atitinkamą prašymą teismui nemokėti žyminio mokesčio, o tas žyminis mokestis turi būti sumokėtas jau po teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismai, gavę prašymą atidėti žyminį mokestį dėl to, kad juridinio ar fizinio asmens padėtis dėl COVID-19 pandemijos pablogėjo ir sudaro sunkumus sumokėti žyminį mokestį, įprastai tokį prašymą patenkina. Žinoma, prašymas atidėti žyminį mokestį turi būti motyvuotas ir prie jo turi būti pateikti atitinkami įrodymai, kad tikrai dėl COVID-19 atitinkamam asmeniui kyla sunkumų žyminį mokestį apmokėti.

Primename, kad žyminis mokestis yra mokamas į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas atitinkamuose bankuose už tam tikrų prašymų teismams pateikimą, pvz., už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, už prašymą priteisti atitinkamas pinigų sumas ir t. t.