Teikiamos paslaugos Europos Sąjungos teisės srityje

 • Europos Sąjunga – unikali ekonominė ir politinė sąjunga. Kartu šios šalys užima didžiąją dalį Europos žemyno.

 • Ikiteisminis tyrimas – pirmoji baudžiamojo proceso stadija, kuri pradedama, paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, ir kurios metu siekiama nustatyti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes.

  • Konsultuojame visais Europos Sąjungos teisės klausimais.
  • Teikiame vertingą teisinę pagalbą dėl šalies teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisei.
  • Giname klientų interesus nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės prieštaravimų atveju.
  • Atstovaujame klientams ginčuose dėl Europos Sąjungos teisės taikymo nacionalinėse ir Europos Sąjungos institucijose.
  • Padedame naudojantis įvairiomis Europos Sąjungos verslo finansavimo priemonėmis.

Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su mumis.