Teikiamos paslaugos įmonių ir komercinės teisės srityje

 • Įmonių teisė – teisės šaka, apimanti teisės normas, reguliuojančias teisinius įmonių veiklos santykius.

  •  Konsultuojame visais įmonių teisės klausimais.
  • Atliekame įmonių teisinį auditą.
  • Atstovaujame bendrovių ir akcininkų interesams sprendžiant ginčus tarp akcininkų, tarp bendrovės ir akcininkų.
  • Teikiame įmonių bankroto administravimo paslaugas.
  • Rengiame, keičiame steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus), įmonių vidaus dokumentus (darbo reglamentus, vidaus taisykles, instrukcijas).
  • Steigiame įvairių teisinių formų įmones ir kitus juridinius asmenis, filialus, atstovybes.
  • Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su mumis.
 • Komercinė teisė – speciali civilinės teisės sritis, kuri taikoma korporacijoms, kitoms verslo asociacijoms, vertybiniams popieriams, bankų veiklai, vekseliams bei kitiems komerciniams sandoriams.

  • Konsultuojame visais komercinės teisės klausimais.
  • Rengiame įvairių sutarčių projektus.
  • Atliekame sudarytų sutarčių ir sutarčių projektų teisinį vertinimą, konsultuojame sutarčių vykdymo klausimais.
  • Atstovaujame Klientus derybose.

Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su mumis.