Teikiamos paslaugos viešųjų pirkimų srityje

  • Viešasis pirkimas – vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu tiekėju sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. Viešuoju pirkimu turi būti siekiama užtikrinti racionalų prekių, paslaugų ir darbų pirkimui skirtų lėšų naudojimą bei laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

    • Konsultuojame perkančiasias organizacijas ir verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.
    • Teikiame pagalbą perkančiosioms organizacijoms rengiant pirkimo dokumentus.
    • Teikiame pagalbą tiekėjams vertinant pirkimo dokumentus, teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams ir rengiant pirkimo procedūrų metu reikalingus dokumentus bei susirašinėjimą su perkančiosiomis organizacijomis.
    • Atstovaujame klientų – perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų, interesus ikiteisminiuose ir teisminiuose viešųjų pirkimų ginčuose: rengiame pretenzijas dėl pirkimo dokumentų, pirkimo procedūrų bei pirkimo rezultatų ginčijimo, ruošiame atsakymus į pretenzijas, parengiame reikalingus procesinius dokumentus ir atstovaujame teismuose.

Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su mumis.