Teikiamos paslaugos žmogaus teisių srityje

  • Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Vienas pagrindinių žmogaus teisių bruožų – visuotinumas, universalumas, nedalumas. Asmenys, kurių teisės ir interesai nebuvo apginti vidaus teismuose, turi turėti galimybę pateikti tinkamai parengtą pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui. Kreiptis į Strasbūro teismą gali ne tik fiziniai asmenys, bet ir privačios įmonės, asociacijos ar nevyriausybinės organizacijos.

    • Įvertiname teisinę situaciją dėl bylos perspektyvų Europos Žmogaus Teisių Teisme bei pareiškimo teikimo tikslingumo.
    • Rengiame ir teikiame pareiškimus Europos Žmogaus Teisių Teismui, vadovaudamiesi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika.

Dėl detalesnės informacijos apie paslaugas susisiekite su mumis.